Rozwiązania MS Teams

Microsoft Teams

Podczas gdy SharePoint przede wszystkim ułatwia administrowanie i udostępnianie informacji, Microsoft Teams jest doskonałym narzędziem do bezpośredniej komunikacji i wspiera współpracę pracowników, grup projektowych i działów w firmach. Oprócz funkcji czatu, spotkań i połączeń, grupy i działy mogą się administrować i organizować. W ten sposób Microsoft Teams jest nie tylko wszechstronnym narzędziem do komunikacji, ale także optymalnym do wymiany plików i dokumentów. 

Dzięki dużej liczbie opcji rozszerzeń narzędzie to, podobnie jak SharePoint, można w dużym stopniu dostosować do indywidualnych potrzeb danej firmy, a ponadto jest ono zawsze dostępne na wszystkich urządzeniach mobilnych. 

Migracja SharePoint i Microsoft Teams

SharePoint i Microsoft Teams mogą radykalnie poprawić komunikację i zarządzanie danymi w firmach. Niemniej jednak migracja z poprzedniej wersji do nowego środowiska nie zawsze jest taka łatwa. Nawet jeśli hasło “mobile first” zostało już wcielone w życie, nadal istnieją pewne przeszkody, które należy wziąć pod uwagę. 

Niezbędne jest staranne planowanie. Ponadto pojawia się pytanie, czy do chmury należy migrować wszystkie dane, czy tylko ich część, na przykład ze względu na ochronę danych. Migracja wymaga zasobów i know-how. Kwestie takie jak wymagania dotyczące funkcji, inwentaryzacja istniejących informacji czy nawet przyszła architektura danych powinny zostać wyjaśnione z wyprzedzeniem. 

Jako długoletni partner firmy Microsoft możemy udzielić wsparcia w fazie planowania migracji, a także podczas samej migracji i wdrożenia. 

Aplikacje Microsoft Teams

SharePoint i Microsoft Teams oferują szeroki zakres funkcji i opcji dostosowywania. Niemniej jednak każda firma rozwija się indywidualnie i organicznie, tak że standardowe narzędzie prawie nigdy nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb. 

Często w trakcie bieżącej działalności pojawiają się wymagania, których nie można wdrożyć z powodu braku zasobów lub know-how. Chętnie pomożemy Ci zdefiniować wymagania, wdrożyć pomysły, aż po integrację z SharePointem, a nawet z określonymi procesami.