vDictionary – Add-on

Co to jest add-on?

Add-on to dodatek do platformy SharePoint, stworzony po to, by rozszerzyć jej działanie. Jest bardziej rozbudowany niż omawiany już przez nas web part. O ile ten ostatni to zazwyczaj mały element, na przykład kalendarz lub zegar wewnątrz platformy, o tyle add-on w znaczący sposób zwiększa możliwości SharePointa. Może dodać osobne funkcje, ułatwić nawigację albo łączyć działanie platformy z innymi programami, na przykład Outlookiem.

 

Dobrymi przykładami add-onów są nasz rozwiązania: vGoal lub zestaw rozwiązań biurowych.