vDictionary – Migracja

Co to jest migracja?

Migracja to przeniesienie danych między jednym systemem a drugim. Czasem są to zupełnie różne technologie (na przykład dysk Google Drive i SharePoint), przeniesienia danych dokonuje się między różnymi wersjami tego samego rozwiązania (na przykład do nowszej wersji SharePointa).

Migracja, zwłaszcza między wersjami programu SharePoint, to proces, który należy pieczołowicie przygotować i przeprowadzić. Przeniesieniu ulegają nie tylko pliki, ale także całe rozwiązania stosowane w starszej wersji. Żeby działały w taki sam sposób, należy je dostosować do nowszej wersji  i przetestować każdą ewentualność.

Dlaczego warto przeprowadzać migrację? Nowszy produkt to więcej funkcji, lepsze wsparcie producenta i więcej możliwości. Taki komfort zdecydowanie wart jest włożonej w migrację pracy.