Impressum

VIALUTIONS Sp. z o.o.

ul. Św. Antoniego 2/4
50-073 Wrocław

Kontakt:

Telefon:
E-Mail:

+48 71 733 06 86
office@vialutions.com

Dane rejestracyjne:

Siedziba firmy: Wrocław

Prezes zarządu: Andreas Pohling

Firma została wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000363470 (REGON 021306850, NIP 8992699377).

Inne:

Odpowiedzialność za treści zamieszczane na stronie: Andreas Pohling

Projekt strony: IDEACTO Sp. z o.o.

Źródło fotografii: pixabay.com

Disclaimer

Odpowiedzialność za treści zamieszczone na stronie

Jako usługodawca ponosimy odpowiedzialność za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z sekcją 7 (1) TMG. Zgodnie z §§ 8–10 TMG my, jako usługodawca, nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do wyszukiwania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, gdy dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli tylko dowiemy się o takich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Z tego powodu nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za treść połączonych stron. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie tworzenia linku. Żadna nielegalna treść nie była zauważalna w momencie tworzenia linku. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia. Jak tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy takie linki.

Polityka prywatności

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zwykle możliwe bez podawania danych osobowych. O ile dane osobowe (np. Imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) są gromadzone na naszej stronie internetowej, zawsze odbywa się to na zasadzie dobrowolności, o ile to możliwe. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. Podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Nie można całkowicie chronić danych przed dostępem stron trzecich.

Oświadczenie o ochronie danych w przypadku korzystania z Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze i umożliwiające analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Jeśli w tej witrynie zostanie aktywowana anonimizacja adresu IP, adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany tylko na serwer Google w USA i tam skracany w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej witryny Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez twoją przeglądarkę jako część Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i zainstaluj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie sprawiają, że nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Zostaną automatycznie usunięte po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają na twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie, gdy przeglądarka jest zamknięta. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki logowania serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła nam. Są to:

  • Typ przeglądarki / wersja przeglądarki,
  • Używany system operacyjny,
  • URL strony odsyłającej,
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp,
  • Czas żądania serwera.

 

Te dane nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych retrospektywnie, jeśli dowiemy się o konkretnych oznakach nielegalnego wykorzystania.

Jeśli wyślesz nam zapytania za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekażemy tych danych bez Twojej zgody.

Informacje zgodnie z Ustawą o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG)

Nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów i nie uczestniczymy w niej dobrowolnie.

Polityka prywatności

Vialutions sp. z o.o. korzysta na stronie internetowej z plików cookies.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer strony internetowej i zapisywane na dysku twardym, telefonie albo innym urządzeniu użytkownika służącym do korzystania ze strony internetowej.  Informacje wynikające z plików cookies są zapisywane  wyłącznie na serwerze strony internetowej.

Vialutions sp. z o.o. stosuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia statystyk sposobu korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies nie są wykorzystywane dla promocji produktów lub usług ani innych celów marketingu bezpośredniego.

Stosowanie plików cookies wymaga zgody użytkownika. Strona internetowa Vialutions sp. z o.o. zapewnia możliwość wyrażenia albo odmowy wyrażenia zgody na stosowanie plików cookies. Odmowa stosowania plików cookies uniemożliwia korzystanie ze strony internetowej Vialutions sp. z o.o.

Użytkownik posiada możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej w wykorzystywanym przez niego urządzeniu lub konfiguracji usługi.

Administratorem podanych danych osobowych (dalej również „dane”) pozyskanych na podstawie plików cookies jest Vialutions sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul.  Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS0000363470 (REGON 021306850, NIP 8992699377), telefon: 71 733 06 86 , e-mail: office@vialutions.com.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”.

Pliki cookies będą przetwarzane do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem danych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.