Wsparcie IT

After we have implemented your custom software or Sharepoint extension, we are still available for you, as IT operations can be demanding and are full of challenges. We want your company’s IT processes to run smoothly, even with increasing networking and automation.

Wsparcie IT

Integracja nowych lub dostosowanych systemów z istniejącą infrastrukturą informatyczną nie zawsze jest łatwa. Podczas wdrażania i eksploatacji nasze wsparcie techniczne jest dostępne w przypadku pilnych pytań dotyczących operacji. W ten sposób IT działa płynnie i bez zakłóceń. 

Utrzymanie rozwiązań IT

Często idealne zastosowanie systemu oprogramowania staje się oczywiste dopiero w trakcie eksploatacji. Wtedy czasami konieczne są krótkoterminowe zmiany w systemie. Możemy je dostarczyć np. w postaci poprawek. 

Może się również okazać, że konieczne jest dalsze rozwijanie kompletnego systemu oprogramowania. W tym przypadku wspieramy Cię, zbierając nowe wymagania funkcjonalne (żądania zmian) i integrując je jako podstawę do nowych wersji. 

Operation

W razie potrzeby możemy również utrzymywać i obsługiwać system. Działanie systemu jest możliwe w chmurze, w lokalnej infrastrukturze IT (on-premises) lub jako usługa zarządzana.