Wsparcie IT

Także po implementacji naszych rozwiązań jesteśmy do dyspozycji naszych klientów. Chcemy, żeby procesy biznesowe w Twojej firmie przebiegały bez zakłoceń, dlatego oferujemy wsparcie IT i utrzymanie narzędzi, które wcześniej dostarczyliśmy.

Wsparcie IT

Integracja nowych lub dostosowanych systemów z istniejącą infrastrukturą informatyczną nie zawsze jest łatwa. Podczas wdrażania i eksploatacji nasze wsparcie techniczne jest dostępne w przypadku pilnych pytań dotyczących operacji. W ten sposób IT działa płynnie i bez zakłóceń. 

Utrzymanie rozwiązań IT

Często idealne zastosowanie systemu oprogramowania staje się oczywiste dopiero w trakcie eksploatacji. Wtedy czasami konieczne są krótkoterminowe zmiany w systemie. Możemy je dostarczyć np. w postaci poprawek. 

Może się również okazać, że konieczne jest dalsze rozwijanie kompletnego systemu oprogramowania. W tym przypadku wspieramy Cię, zbierając nowe wymagania funkcjonalne (żądania zmian) i integrując je jako podstawę do nowych wersji. 

Operation

W razie potrzeby możemy również utrzymywać i obsługiwać system. Działanie systemu jest możliwe w chmurze, w lokalnej infrastrukturze IT (on-premises) lub jako usługa zarządzana.