Nasi partnerzy

Silver Application Development

Jesteśmy certyfikowanym partnerem Microsoft. Przez lata współpracy uzyskaliśmy cenione kompetencje w dziedzinie tworzenia i utrzymywania aplikacji na platformie Azure i Microsoft 365.

digitalsee GmbH

digitalSee jest firmą konsultingową z branży IT, koncentrującą się na koncepcjach nowoczesnego miejsca pracy (Modern Workplace / New Work) i wspierającą swoich klientów zarówno we wdrożeniach technicznych, jak i w koniecznych transformacjach procesowych, organizacyjnych i kulturowych.

entplexit GmbH

Dzięki naszemu holistycznemu podejściu do doradztwa IT, łączymy tematykę technologii SAP®, archiwizacji SAP® i zgodności.

Najlepsze, co może się przytrafić Twoim danym

Ceteris AG może poszczycić się ogromnym doświadczeniem w pracy z rozwiązaniami Microsoftu, co potwierdzają aż cztery tytuły Golden Microsoft Partner.

Zespół Ceteris z pasją i entuzjazmem działa w obszarze Big Data, data warehouse czy AI. Są też prawdziwymi ekspertami, jeśli chodzi o Power BI, Power Apps i inne rozwiązania związane z Power Platform. Ze swojego biura w Berlinie oferują wsparcie we wdrażaniu rozwiązań, a także organizują warsztaty i projekty dla całego obszaru niemieckojęzycznego.

Integracja – Kooperacja – Synergia

ITCorner to klaster firm technologicznych z całej Polski, funkcjonujący od 2021 roku we Wrocławiu. Początkowo działał jedynie na terenie Dolnego Śląska, tworząc jedno z największych centrów IT w Polsce. Z czasem jednak nawiązał także współpracę z podmiotami z całego kraju, a nawet z zagranicy.

ITCorner stawia na współpracę, wymianę doświadczeń i wiedzy między firmami. Angażuje się także w działania lokalnych społeczności technologicznych oraz współpracuje z przedstawicielami miast i innych klastrów IT.

cyberLAGO e.V. – sieć kompetencji cyfrowych

cyberLAGO to międzynarodowa sieć ekspertów cyfrowych z obszaru Jeziora Bodeńskiego. Zrzesza firmy IT o ugruntowanej pozycji na rynku, start-upy, ale także uczelnie i inne instytucje.

Celem stowarzyszenia jest promowanie współpracy między nauką i biznesem, ale pełni także ważną funkcję centralnego punktu kontaktowego w regionie dla podmiotów zainteresowanych takimi kwestiami jak cyfryzacja, cyfrowa transformacja i bezpieczeństwo IT.

Europa Forum

Europa Forum to sieć firm, które w większości są podmiotami o polsko-niemieckich powiązaniach kapitałowych, osiadłymi w regionie Dolnego Śląska. Ich działalność łączy cele gospodarcze, społeczne i kulturalne, tworząc forum wymiany doświadczeń. Pomagają też swoją wiedzą osobom zainteresowanym zaangażowaniem się na Dolnym Śląsku – lub po drugiej stronie Odry.

Europa Forum oferuje wsparcie firmom z krajów niemieckojęzycznych w stawianiu pierwszych kroków w regionie. Podczas comiesięcznych spotkań członkowie i partnerzy są na bieżąco informowani o aktualnościach gospodarczych o zasięgu regionalnym; jednocześnie mają możliwość zaprezentowania się lokalnym przedsiębiorcom i przedstawicielom biznesu.

Deutsche-Polnische Industrie-und Handelskammer

AHK Polska reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Stowarzyszenie działa w kilku miastach w Polsce.

 

Wchodzimy w skład Biura Regionalnego AHK Polska we Wrocławiu, które współpracuje z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu, organizuje szkolenia i konferencje, aby poprzez swoją działalność wspierać firmy członkowskie obecne w regionie.