vWork - monitorowanie czasu pracy

vWork for SharePoint to innowacyjne narzędzie do rejestrowania czasu pracy w ramach projektów. Dwuetapowy proces zatwierdzania jest różny dla kierownika projektu i działu księgowości/kadr. Kierownik projektu widzi swoje projekty i przypisanych do nich pracowników. Z kolei dział księgowości/kadr widzi wszystkie projekty i wszystkich przydzielonych pracowników. Generowanie raportów jest możliwe w zależności od poziomu (pracownik, kierownik projektu, księgowość). 

Możliwości

Pracownicy mogą przeglądać i akceptować projekty przypisane do nich w systemie vWork, a także określać punkt początkowy i końcowy dla każdego rodzaju pracy. Po zapisaniu element jest wyświetlany ze statusem “oczekujący”. 

Kalendarz z godzinami pracy po prawej stronie pokazuje status zielony (8 godzin), żółty (mniej niż 8 godzin) lub czerwony (więcej niż 8 godzin) w zależności od liczby zdefiniowanych godzin. Kierownik projektu może następnie zatwierdzić lub odrzucić godziny pracy danego pracownika. Dzięki temu pracownik może rozpocząć realizację projektu lub zmienić informacje o swoich godzinach. 

Kierownicy projektów mogą w dowolnym momencie tworzyć aktualne raporty tygodniowe lub miesięczne w vWork. 

Księgowość może otrzymać raport ze wszystkich projektów za wybrany miesiąc. 

The approval process in vWork

Administracja

Poziomy uprawnień można ustawić w obszarze administracyjnym.

Dodawanie pracowników, klientów, firm, typów prac i projektów

W zależności od poziomu uprawnień pracownicy mogą dodawać w vWork kolejnych pracowników, klientów, firmy lub projekty i podawać szczegóły dotyczące danego typu.