IT Consulting

Firmy często stwierdzają, że w ich codziennej pracy brakuje pewnych narzędzi, że należy zoptymalizować procesy biznesowe lub że automatyzacja byłaby korzystna w niektórych segmentach produktów. Wraz z cyfryzacją firmy odpowiednie oprogramowanie może znacznie ułatwić pracę. Ale które rozwiązanie jest właściwe? Jakie dokładnie są indywidualne wymagania dotyczące danego rozwiązania? Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu możemy współpracować z Tobą w ramach procesu doradztwa IT, aby dowiedzieć się, jaka strategia pomoże Ci szybko i skutecznie osiągnąć Twoje cele.  

Pierwszy krok: przeanalizujmy obecną sytuację

Po pierwsze, ważne jest, abyśmy zrozumieli Twoją firmę i Twój sposób pracy. Co jest dla Ciebie ważne z punktu widzenia IT lub zarządzania? Co jest ważne dla Twoich pracowników i klientów? W większości przypadków istniejące środowisko IT rozwija się organicznie. Pracownicy przyzwyczaili się do istniejących struktur, a obejścia zostały wdrożone i z powodzeniem sprawdzone. Jednak kiedy istniejąca infrastruktura IT przestaje spełniać wymagania lub nie można już odwzorować nowych wyzwań, pomocne okazuje się bezstronne spojrzenie z zewnątrz. 

Klienci z różnych branż zwracają się do nas z różnymi życzeniami i wymaganiami. Dlatego zazwyczaj dość szybko potrafimy wczuć się w życzenia klienta i zaproponować odpowiednie rozwiązania. Nie zawsze musi to być całkowicie nowe oprogramowanie, czasami nawet drobne poprawki, integracje lub ulepszenia infrastruktury mogą mieć duży wpływ.

Czego naprawdę potrzebujesz?

Branża IT szybko się rozwija, trudno jest śledzić wszystkie nowe rozwiązania programowe i interfejsy. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, w ramach procesu doradztwa IT, możemy wspólnie z klientem określić jego wymagania i ustalić priorytety. Decyzja o wyborze optymalnego rozwiązania często nie jest łatwa ze względu na szeroką gamę narzędzi i aplikacji. Wspieramy Cię w rozważaniach dotyczących kosztów. Czy konieczne jest przejście na zupełnie nowy system, czy też może wystarczy wprowadzenie drobnych ulepszeń w istniejących systemach? Chętnie udzielimy wsparcia i doradzimy w tych kwestiach. 

Określ swoje wymagania

Poznanie wymagań, a następnie ich zdefiniowanie i sformułowanie jest często największą przeszkodą. Na życzenie klienta jesteśmy dostępni nie tylko w ramach doradztwa IT, ale także wspieramy go w definiowaniu wymagań. Wspólnie tworzymy dokument (High Level Design), który jest niezbędny do pomyślnego rozpoczęcia projektu. Ponieważ tylko wtedy, gdy potrzeby i wymagania są jasno zdefiniowane, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pomyślnie rozpocząć projekt lub nawet opracować indywidualne rozwiązanie programowe.  

Implementacja rozwiązania

Preferowany przez nas sposób pracy to agile. Oznacza to, że możemy dość szybko dostarczyć Ci wstępny produkt minimalny (MVP), który następnie jest dostosowywany, rozbudowywany i optymalizowany iteracyjnie, krok po kroku i w ścisłej koordynacji. Celem takiego podejścia jest umożliwienie korzystania z prawidłowo działającej aplikacji, która na koniec projektu spełnia dokładnie te wymagania, które skutecznie wspierają rzeczywiste potrzeby klienta.  Można używać aplikacji lub oprogramowania, które pod koniec projektu spełnia dokładnie te wymagania, które skutecznie wspierają Twoje rzeczywiste potrzeby. 

Usługi IT

  • Konsultacje i wsparcie w zakresie definiowania wymagań (IREB)
  • Rozwój projektu, tworzenie High-Level-Definition (HLD, także jako pojedynczy projekt)
  • Zarządzanie projektem (Prince 2)
  • Doradztwo w zakresie procesów, analiza, (re)inżynieria, projektowanie
  • Rozwój oprogramowania (agile), CI CD
  • DevOps, testowanie (ISTQB)
  • Eksploatacja (usługi zarządzane/on premise /w chmurze)
  • Wsparcie i utrzymanie
  • Nearshoring