Polityka prywatności

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających (dalej jako Użytkownik/Użytkownicy) ze strony www.vialutions.pl wraz z podstronami (dalej jako Serwis).

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest Vialutions Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363470 (dalej jako “Administrator”).

Pliki cookies

 1. Administrator korzysta w Serwisie z plików cookies, czyli niewielkich plików tekstowych, wysyłanych przez serwer strony internetowej i zapisywanych na dysku twardym, telefonie albo innym urządzeniu Użytkownika, służącym do korzystania z Serwisu.
 2. Informacje wynikające z plików cookies są zapisywane wyłącznie na serwerze Serwisu.
 3. Administrator stosuje pliki cookies wyłącznie w celu: prowadzenia statystyk sposobu korzystania z Serwisu, ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności, późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem urządzenia, na którym zostały zapisane, dostosowania zawartości Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu i dostosowania go do indywidualnych potrzeb Użytkownika, dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań, badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celu tworzenia statystyk, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics oraz GetResponse, poprawy jakości usług świadczonych przez Administratora, stwierdzenia ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa.
 4. Informacje zawarte w plikach cookies w żaden sposób nie są wykorzystywane dla określenia tożsamości Użytkownika Serwisu.
 5. Stosowanie plików cookies wymaga zgody Użytkownika. Serwis zapewnia możliwość wyrażenia albo odmowy wyrażenia zgody na stosowanie plików cookies. Odmowa stosowania plików cookies uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może to korzystanie utrudnić – w całości lub w odniesieniu do niektórych funkcjonalności Serwisu.
 6. Rodzaje plików cookies wykorzystywanych w Serwisie:
  1. sesyjne – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  3. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  4. niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  5. funkcjonalne – umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
  6. reklamowe – umożliwiające dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań;
  7. własne – zamieszczane przez Serwis;
  8. zewnętrzne – pochodzące z witryny zewnętrznej wobec Serwisu
 7. Użytkownik posiada możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu lub konfiguracji usługi.

Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie i na portalach społecznościowych

 1. Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następującej podstawie prawnej:

 1. świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie, dopasowywania treści Serwisu do oczekiwań Użytkownika, wykrywanie nadużyć – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność działań do wykonania umowy),
 2. otrzymywanie newslettera – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika),
 3. udostępniania formularzy kontaktowych, identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz w zakresie danych które są konieczne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność działań do wykonania umowy),
 4. udostępniania formularzy kontaktowych, identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz, w zakresie danych które nie są konieczne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika),
 5. marketingu na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika),
 6. marketingu, to jest promowania prowadzonej działalności, informowanie o usługach i produktach, w tym poprzez umożliwienie pozostawiania komentarzy na portalach społecznościowych (Facebook, LinkdIn) – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na marketingu usług własnych),
 7. analityczne i statystyczne – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na analizie aktywności Użytkowników),
 8. archiwalnych (dowodowych), w tym dochodzenia roszczeń – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw).

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

 

Okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi, prowadzenia z Użytkownikiem korespondencji lub do czasu wycofania wyrażonej zgody, zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub zgłoszenia skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 

 1. Uprawnienia Użytkownika

 

Użytkownikowi przysługuje prawo:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu (sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania danych Użytkownika w uzasadnionym interesie Administratora);
 7. w razie przetwarzania na podstawie zgody – prawo do wycofania zgody, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody.

W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy kontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: privacy@vialutions.com.

 

 1. Udostępnianie danych osobowych

 

Dane osobowe Użytkownika będą udostępniane przez Administratora podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do wykonania tych czynności, tj. dostawcom rozwiązań informatycznych, bankom, biurom rachunkowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak mogą być przetwarzane, przechowywane lub przesyłane do podmiotów z siedzibą państwie trzecim, o ile zapewniony zostanie odpowiedni poziom ochrony danych.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.