Polityka prywatności

Vialutions sp. z o.o. korzysta na stronie internetowej z plików cookies.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer strony internetowej i zapisywane na dysku twardym, telefonie albo innym urządzeniu użytkownika służącym do korzystania ze strony internetowej.  Informacje wynikające z plików cookies są zapisywane  wyłącznie na serwerze strony internetowej.

Vialutions sp. z o.o. stosuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia statystyk sposobu korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies nie są wykorzystywane dla promocji produktów lub usług ani innych celów marketingu bezpośredniego.

Stosowanie plików cookies wymaga zgody użytkownika. Strona internetowa Vialutions sp. z o.o. zapewnia możliwość wyrażenia albo odmowy wyrażenia zgody na stosowanie plików cookies. Odmowa stosowania plików cookies uniemożliwia korzystanie ze strony internetowej Vialutions sp. z o.o.

Użytkownik posiada możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej w wykorzystywanym przez niego urządzeniu lub konfiguracji usługi.

Administratorem podanych danych osobowych (dalej również „dane”) pozyskanych na podstawie plików cookies jest Vialutions sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul.  Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS0000363470 (REGON 021306850, NIP 8992699377), telefon: 71 733 06 86 , e-mail: office@vialutions.com.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”.

Pliki cookies będą przetwarzane do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem danych, w szczególności NG Engineering sp. z o.o., NG PLM-Tec sp. z o.o., NEA Engineering sp. z o.o., NG Tools sp. z o.o. oraz innym podmiotom z grupy NG Group.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Porozmawiajmy

Twoja wiadomość została wysłana.
Dziękujemy!